Malendowski, Włodzimierz, i Elżbieta Kużelewska. „Anna Potyrała, Unia Europejska Wobec międzynarodowych sądów Karnych. Geneza, Istota I Praktyka współpracy, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2012, Pp. 344. Dieter Fuchs, Hans-Dieter Klingemann (eds.), Cultural Diversity, European Identity and the Legitimacy of the EU, Edward Elgar Publishing 2011, Pp. 269”. Przegląd Politologiczny, nr 3, czerwiec 2018, s. 201-4, doi:10.14746/pp.2013.18.3.16.