., . „Noty O autorach/Contributors”. Przegląd Politologiczny, nr 1, czerwiec 2018, s. 179-82, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/8280.