Ganowicz, Ewa, i Wojciech Opioła. „Specyfika Partyjnej Rywalizacji Politycznej W Wyborach Do samorządu Terytorialnego W Roku 2014 Na przykładzie województwa Opolskiego”. Przegląd Politologiczny, nr 2, lipiec 2017, s. 137-56, doi:10.14746/pp.2017.22.2.9.