Shukuralieva, Nartsiss, i Artur Lipiński. „Uwarunkowania Legitymizacji władzy W Systemach Autorytarnych. Casus państw Azji Centralnej”. Przegląd Politologiczny, no. 1 (marzec 15, 2017): 189–202. Udostępniono kwiecień 16, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/12305.