Miński, Radomir. „Przywództwo Oligarchiczne I Jego społeczne Uwarunkowania W świetle «Partii Politycznych» Roberta Michelsa”. Przegląd Politologiczny, no. 1 (listopad 2, 2018): 107–113. Udostępniono grudzień 9, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/12918.