ANTSZEWSKI, Andrzej. „Prawo I Sprawiedliwość W Polskim Systemie Partyjnym (przyczynek Do Dyskusji O systemotwórczej Roli Partii)”. Przegląd Politologiczny, no. 1 (listopad 2, 2018): 79–94. Udostępniono luty 2, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/15256.