Atnazheva, Liliia. „Inkluzja społeczeństwa Obywatelskiego W Procesy Podejmowania Decyzji Na Poziomie Lokalnym: Wpływ projektów międzynarodowych”. Przegląd Politologiczny, no. 2 (czerwiec 15, 2021): 133-144. Udostępniono październik 2, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/28877.