Rachwał, Marcin. „Budżet Partycypacyjny Jako Nowa Forma współdecydowania O Finansach Lokalnych”. Przegląd Politologiczny, no. 4 (czerwiec 21, 2018): 173–186. Udostępniono styczeń 30, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/7956.