Malendowski, Włodzimierz, i Elżbieta Kużelewska. „Anna Potyrała, Unia Europejska Wobec międzynarodowych sądów Karnych. Geneza, Istota I Praktyka współpracy, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2012, Pp. 344. Dieter Fuchs, Hans-Dieter Klingemann (eds.), Cultural Diversity, European Identity and the Legitimacy of the EU, Edward Elgar Publishing 2011, Pp. 269”. Przegląd Politologiczny, no. 3 (czerwiec 21, 2018): 201–204. Udostępniono grudzień 2, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/8013.