1.
Sokołowski JK, Stolicki D. Przyczyny opóźnień w transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego porządku prawnego w świetle analizy ilościowej krajowego procesu legislacyjnego. pp [Internet]. 15 czerwiec 2017 [cytowane 5 grudzień 2023];(2):40-54. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/view/8458