Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 1 (2015) Poland’s Gas Security Abstrakt
Remigiusz Rosicki
 
Nr 4 (2016) Unia Europejska wobec bezpieczeństwa żywnościowego Abstrakt  PDF
Zdzisław W. Puślecki
 
Nr 2 (2015) Polityka administracji George’a W. Busha wobec Bliskiego Wschodu - o planach demokratyzacji i stabilizacji gospodarczej regionu Abstrakt  PDF
Ewelina Waśko-Owsiejczuk
 
Nr 1 (2016) Poland’s internal security as exemplified by the tasks and activities of the Internal Security Agency in the period 2007–2015 Abstrakt
Remigiusz Rosicki
 
Nr 1 (2014) Arabska Wiosna a kwestie bezpieczeństwa Izraela i jego sąsiadów Abstrakt  PDF
Wojciech Nowiak
 
Nr 2 (2015) Implikacje stosunków polsko-amerykańskich dla polityki zagranicznej Polski Abstrakt
Ryszard Zięba
 
Nr 1 (2015) Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej – aspekty logistyczne Abstrakt  PDF
Mirosław Skarżyński
 
Nr 3 (2015) EU energy security in the context of The Russian Federation’s change in energy strategy: the geopolitical aspect Abstrakt
Nazarii Chornii
 
Nr 2 (2015) Wpływ rosyjsko-ukraińskich kryzysów gazowych na politykę energetyczną UE - ujęcie teoretyczne Abstrakt  PDF
Mariusz Ruszel
 
Nr 3 (2017) Podejście feministyczne w studiach nad bezpieczeństwem Abstrakt
Aleksandra Gasztold
 
Nr 3 (2017) Czy Ameryka jest teraz bezpieczniejsza? O pierwszych zmianach w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa USA za prezydentury Donalda Trumpa Abstrakt
Ewelina Waśko-Owsiejczuk
 
Nr 3 (2017) Kwestia uchodźców/migrantów i bezpieczeństwa granic państwowych w exposé ministrów spraw zagranicznych Polski w latach 2014–2016 Abstrakt
Piotr Pochyły
 
Nr 3 (2014) The protection of internal security and constitutional order as exemplified by the tasks and activity of the Internal Security Agency – a critical analysis of de lege lata and de lege ferenda regulations Abstrakt
Remigiusz Rosicki
 
Nr 3 (2014) Free movement of persons between Switzerland and the European Union and state security Abstrakt
Izabela Kraśnicka, Magdalena Perkowska, Iwona Wrońska
 
Nr 3 (2016) Security of the Baltic States: Effectiveness of the EU Common Security and Defence Policy and Influence of the Ukrainian Crisis Abstrakt
Marianna Gladysh
 
Nr 3 (2015) Labour market flexibility v. job security – a comparative analysis of Swiss and Po- lish labour law regulations on fixed-term employment contracts Abstrakt
Agata Ludera-Ruszel
 
Nr 4 (2017) Kultury bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej Abstrakt
Remigiusz Rosicki
 
1 - 17 z 17 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo