[1]
Suchoń, A. 2018. Formy zagospodarowania mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa po zmianie przepisów z 2016 roku. Przegląd Prawa Rolnego. 2(23) (grudz. 2018), 13–30. DOI:https://doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.1.