[1]
Suchoń, A. 2018. Anna Kapała, Status prawny agroturystyki (studium prawnoporównawcze), Wydawnictwo Prawnicze IURIS sp. z o.o., Poznań 2017, ss. 220. Przegląd Prawa Rolnego. 2(23) (grudz. 2018), 201-204.