[1]
Budzinowski, R. i Różański, K. 2020. Esther Muñiz Espada, Derecho Agroalimentario y Ciberseguridad, Editorial Reus, S.A., Madrid 2019. Przegląd Prawa Rolnego. 2(25) (cze. 2020), 215-217.