[1]
Łobos-Kotowska, D. i Stańko, M. 2020. Zakres zastosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego do regulacji prawnorolnych w Kodeksie cywilnym. Przegląd Prawa Rolnego. 1(26) (paź. 2020), 11-28. DOI:https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.1.