[1]
Iwaszkiewicz, P. 2020. Problematyka prawna obrotu nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w świetle nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 26 kwietnia 2019 r. Przegląd Prawa Rolnego. 1(26) (paź. 2020), 29-45. DOI:https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.2.