[1]
Łata, M. 2020. Adresat reklamy żywności. Wybrane problemy prawne. Przegląd Prawa Rolnego. 1(26) (paź. 2020), 91-104. DOI:https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.6.