[1]
Goździewicz-Biechońska, J. 2020. Law in the face of the problem of land take. Przegląd Prawa Rolnego. 1(26) (Oct. 2020), 105–124. DOI:https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.7.