[1]
Puślecki, D. 2020. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Przegląd Prawa Rolnego. 1(26) (paź. 2020), 141-161. DOI:https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.9.