[1]
Lipińska, I. 2020. Prawna problematyka stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej. Przegląd Prawa Rolnego. 1(26) (paź. 2020), 163-177. DOI:https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.10.