[1]
Gała, P. i Czerwińska-Koral, K. 2020. Polska bibliografia prawnorolna za 2019 rok. Przegląd Prawa Rolnego. 1(26) (paź. 2020), 237–242.