[1]
Budzinowski, R. 2020. O potrzebie opracowania i koncepcji Systemu prawa rolnego. PrzeglÄ…d Prawa Rolnego. 2(27) (grudz. 2020), 11-24. DOI:https://doi.org/10.14746/ppr.2020.27.2.1.