[1]
Wojciechowski, P. 2020. Wybrane aspekty ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi w prawie polskim w kontekście unijnej zasady swobody przepływu kapitału. Przegląd Prawa Rolnego. 2(27) (grudz. 2020), 25-51. DOI:https://doi.org/10.14746/ppr.2020.27.2.2.