[1]
Goździewicz-Biechońska, J. 2020. Redukcja emisji gazów cieplarnianych pochodzenia rolniczego w świetle międzynarodowego i unijnego prawa ochrony klimatu. Przegląd Prawa Rolnego. 2(27) (grudz. 2020), 115-132. DOI:https://doi.org/10.14746/ppr.2020.27.2.7.