[1]
Leśkiewicz, K. 2018. Realizacja zrównoważonej gospodarki leśnej w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym – wybrane aspekty prawne. Przegląd Prawa Rolnego. 1(22) (cze. 2018), 77-90. DOI:https://doi.org/10.14746/ppr.2018.22.1.5.