[1]
Litwiniuk, P. 2021. Z problematyki wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości rolnej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Przegląd Prawa Rolnego. 1(28) (cze. 2021), 69–88. DOI:https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.4.