[1]
Suchoń, A. 2021. Prawna problematyka sprzedaży, użytkowania wieczystego oraz dzierżawy nieruchomości rolnych z zasobu gminnego. Przegląd Prawa Rolnego. 1(28) (cze. 2021), 107–128. DOI:https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.6.