[1]
Lipińska, I. 2021. Poprawa konkurencyjności działalności rolniczej w reformowanej Wspólnej Polityce Rolnej – wybrane zagadnienia prawne. Przegląd Prawa Rolnego. 2(29) (grudz. 2021), 277-291. DOI:https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.14.