[1]
Prutis, S. 2021. O umowach prawnorolnych. PrzeglÄ…d Prawa Rolnego. 2(29) (grudz. 2021), 367-386. DOI:https://doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.19.