[1]
Sokołowski, Łukasz M. 2023. Przeciwdziałanie marnowaniu żywności jako wyzwanie współczesności – studium porównawcze prawa polskiego i niemieckiego. Przegląd Prawa Rolnego. 2(31) (sty. 2023), 99–117. DOI:https://doi.org/10.14746/ppr.2022.31.2.6.