(1)
Suchoń, A. Formy Zagospodarowania Mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Po Zmianie przepisów Z 2016 Roku. ppr 2018, 13-30.