(1)
Suchoń, A. Anna Kapała, Status Prawny Agroturystyki (studium prawnoporównawcze), Wydawnictwo Prawnicze IURIS Sp. Z o.O., Poznań 2017, Ss. 220. ppr 2018, 201-204.