(1)
Budzinowski, R. XV Światowy Kongres Prawa Rolnego Poznań 18−22 września 2018 R. PPR 2018, 215-218.