(1)
Budzinowski, R. Opodatkowanie Rolnictwa. ppr 2020, 207-209.