(1)
Łobos-Kotowska, D. .; Stańko, M. Zakres Zastosowania Ustawy O kształtowaniu Ustroju Rolnego Do Regulacji Prawnorolnych W Kodeksie Cywilnym. ppr 2020, 11-28.