(1)
Iwaszkiewicz, P. Problematyka Prawna Obrotu nieruchomościami Rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa W świetle Nowelizacji Ustawy O Gospodarowaniu nieruchomościami Rolnymi Skarbu Państwa Z 26 Kwietnia 2019 R. ppr 2020, 29-45.