(1)
Łata, M. Adresat Reklamy żywności. Wybrane Problemy Prawne. ppr 2020, 91-104.