(1)
Kazimierczuk, M. Trwałość Warsztatu Pracy Producenta Rolnego Jako Cel Wsparcia W Ramach Wybranych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. ppr 2020, 125-140.