(1)
Puślecki, D. Ubezpieczenie Od następstw nieszczęśliwych wypadków I chorób Dla Dzieci rolników Ubezpieczonych W KRUS. ppr 2020, 141-161.