(1)
Gała, P.; Czerwińska-Koral, K. Polska Bibliografia Prawnorolna Za 2019 Rok. ppr 2020, 237-242.