(1)
Budzinowski, R. O Potrzebie Opracowania I Koncepcji Systemu Prawa Rolnego. ppr 2020, 11-24.