(1)
Wojciechowski, P. Wybrane Aspekty Ograniczenia Obrotu nieruchomościami Rolnymi W Prawie Polskim W kontekście Unijnej Zasady Swobody przepływu kapitału. ppr 2020, 25-51.