(1)
Goździewicz-Biechońska, J. Redukcja Emisji gazów Cieplarnianych Pochodzenia Rolniczego W świetle międzynarodowego I Unijnego Prawa Ochrony Klimatu. ppr 2020, 115-132.