(1)
Leśkiewicz, K. Realizacja zrównoważonej Gospodarki leśnej W Wymiarze Lokalnym, Regionalnym I Globalnym – Wybrane Aspekty Prawne. ppr 2018, 77-90.