(1)
Łobos-Kotowska, D. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE. Jubileusz Profesor Teresy Kurowskiej połączony Z wręczeniem księgi pamiątkowej „Współczesne Problemy Prawa Rolnego I cywilnego”. ppr 2018, 229-236.