(1)
Litwiniuk, P. . Z Problematyki Wykonywania Prawa Pierwokupu nieruchomości Rolnej Przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. ppr 2021, 69-88.