(1)
Suchoń, A. Prawna Problematyka sprzedaży, użytkowania Wieczystego Oraz dzierżawy nieruchomości Rolnych Z Zasobu Gminnego. ppr 2021, 107-128.