(1)
Prutis, S. O Umowach Prawnorolnych. ppr 2021, 367-386.