(1)
Sokołowski, Łukasz M. Przeciwdziałanie Marnowaniu żywności Jako Wyzwanie współczesności – Studium porównawcze Prawa Polskiego I Niemieckiego. ppr 2023, 99-117.