Suchoń, A. (2018). Formy zagospodarowania mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa po zmianie przepisów z 2016 roku. Przegląd Prawa Rolnego, (2(23), 13–30. https://doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.1